Vad gör vi?

Senaste nytt om Interfem!

Här finner du aktuella uppdateringar och kalendarium. Interfem finns på Facebook där du också kan hålla dig uppdaterad och följa organisationens verksamhet! 

Interfems utbildningar!
Interfem erbjuder olika utbildningar för att motverka rasism och sexism på arbetsplatser, skolor och i föreningar. Här kan du läsa mer och beställa en utbildning.


Interfems böcker!
Interfem skriver och producerar böcker, både inom olika projekt och inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Läs mer, ladda ner och beställ böcker här. Du kan även förbeställa kommande böcker.


Interfems projekt!
Läs mer om Interfems olika projekt. Interfems projekt verkar för att stärka och flytta fram positioner för tjejer, kvinnor och transpersoner som utsätts för eller riskerar att utsättas för rasism. Här finns också information om hur du kan engagera dig i projekten.