Medlemsgrupper

Läs om Interfem Göteborg här!
Interfem Göteborg är en aktiv medlemsgrupp som träffas och gör aktiviteter tillsammans.
Vill du veta mer om Interfem Göteborg och engagera dig i medlemsgruppen maila
goteborg@interfem.se

Läs om Interfem Malmö här!
Interfem Malmö är en aktiv medlemsgrupp som träffas och gör aktiviteter tillsammans.
Vill du veta mer om Interfem Malmö och engagera dig i medlemsgruppen maila
malmo@interfem.se

Läs om Interfem Stockholm här!
Interfem Stockholm är en aktiv medlemsgrupp som träffas och gör aktiviteter tillsammans.
Vill du veta mer om Interfem Stockholm och engagera dig i medlemsgruppen maila
stockholm@interfem.se