Bli aktiv!

Är du kvinna eller transperson som rasifieras*? Och vill du engagera dig i Interfem?

Vill du engagera dig som medlem? 
I Interfem finns det alltid mycket att göra! Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och behövs i Interfem. Du kanske är intresserad av kommunikationsfrågor, fotografering, byggande av hemsidor, organisationsstruktur eller vill jobba administrativt med att stötta styrelsen? Eller vill du starta en studie- eller bokcirkel om antirasism, feminism eller intersektionalitet? Kontakta styrelsen och berätta vad du helst vill göra så hittar vi på något! styrelsen@interfem.se

* Med rasifieras menar vi personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet.

Vill du vara med i Interfems styrelse? 
Interfems styrelse väljs på föreningens årsmöte varje år. Den består av en ordförande, viceordförande, kassör, sekreterare och ledamöter. Vill du kandidera till styrelsen kan du kontakta Interfems valberedning på valberedning@interfem.se