Böcker

Interfems böcker

Interfem skriver och producerar böcker, både inom olika projekt och inom ramen
för sin ordinarie verksamhet. Läs mer, ladda ner och beställ böcker här.
Du kan även förbeställa kommande böcker.

Böcker att ladda ner:

 omslaget med namn
En guide till hälsa och sjukvården 

Beställ Interfems böcker

Vid beställning av följande böcker skickas en faktura till din email som ska betalas!