Rekrytera rätt!

OM METODEN

"Rekrytera rätt!" är Interfems egenutvecklade metod som har tagits fram för att hjälpa organisationer att få fram den bästa kompetensen utan att diskriminera.  Idag förekommer den kompetensbaserade metoden mer och mer i rekryteringar men det saknas ett icke-diskriminerande perspektiv. Det räcker inte att använda en kompetensbaserad metod för att minska på diskrimineringen då kompetens tolkas olika beroende på vem som visar upp den. Vissa personer kommer alltid ses ha mer kompetens är andra på grund av våra föreställningar om hur personer "är" utifrån deras kön, könsuttryck, ålder, etnicitet, hudfärg, funktionssätt med mera.

Med Interfems metod får ni ett konkret verktyg för hur ni kan jobba mot diskriminering i praktiken. Metoden består av 8 steg, som lotsar er från hur ni bygger en tjänst till att fatta beslut om vem ska få tjänsten. Ledorden för Rekrytera rätt är icke-diskriminerande, praktiskt och konkret. Fokus i metoden ligger på lösningar och strategier för att åstadkomma förändring både på arbetsplatsen men även i samhället i stort.

 

ANLITA OSS

Vi utbildar främst verksamheter som verkar inom den ideella sektorn - det vill säga föreningar och studieförbund med flera. Men vår metod fungerar även för organisationer och företag inom andra sektorer. Kontakta oss om du är osäker så berättar vi mer!

UTBILDNING

FÖRELÄSNING

Tid: 1-2 timmar (anpassas utifrån behov och önskemål)

Innehåll: En inspirerande föreläsning om varför rekrytering är en metod som kan användas för att minska diskrimineringen på individnivå men även i arbetslivet i stort. Ni får en kort introduktion till den kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoden samt exempel på hur metoden kan användas i era organisationer.

Vad vår föreläsning ger er:

 • Inspiration
 • Kunskap
 • Tips och konkreta verktyg

Kostnad:

Ideella organisationer: 8000kr

Företag/myndigheter: 16 000kr

 

INTRODUKTION TILL METODEN

Tid: halvdag-4 timmar

Innehåll: I Interfems introduktionsutbildning får ni introduktion i vad en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering innebär.  Under utbildningen kommer vi titta närmre på hur kompetens kopplas till föreställningar om kön, könsuttryck, hudfärg, etnicitet, ålder och funktionssätt. Vi går också igenom alla steg i rekryteringsprocessen och ger exempel på hur ni kan rekrytera kompetensbaserat och icke-diskriminerande.

Vad vår utbildning ger er:

 • Inspiration
 • Kunskap
 • Tips och konkreta verktyg
 • Handboken "Rekrytera rätt!"

Kostnad:

Ideella organisationer: 20 000 kr

Företag/myndigheter: 40 000 kr

 

OBS: Vi skräddarsyr gärna utbildningar för er!

Kontakta utbildningsansvarig för att boka en utbildning eller för att få veta mer: madelen.lundin@interfem.se eller 072- 327 87 34

 

 

REKRYTERING

En rekryteringskonsult kan anlitas för att sköta hela eller delar av er rekrytering.

Rekryteringar som Interfem har deltagit i eller genomfört

 • Göteborgs rättighetscenter: Projektmedarbetare och administratör
 • Crossing Boarders: 7 stycken utbildare
 • Feministiskt initiativ Storstockholm: Kanslichef, pressekreterare/kommunikatör, politisk sekreterare
 • Unga feminister: Projektledare
 • Latinamerikagrupperna: 2 stycken praktikanter
 • Naturskyddsföreningen: 2 stycken praktikanter

Kostnad:

Kostnaden beror på tjänstens omfattning samt om Interfem ska sköta hela eller delar av rekryteringen. Kontakta oss för mer information.

 

KONSULTSTÖD

Tid: Anpassas utifrån behov och önskemål

Innehåll: Anpassas utifrån behov och önskemål. Konsultstödet kan till exempel handla om att hjälpa till med en behovsinventering av organisationens kompetenser, eller att titta på er rekryteringsprocess och komma med inputs eller att göra en rekryteringspolicy.

Vad vår konsultation ger er:

 • Stöd och guidning i det ni önskar få hjälp med
 • Tips och konkreta verktyg

Kostnad:

Ideella organisationer: 1000kr/h

Företag/myndigheter: 1200kr/h

 

Handboken "Rekrytera Rätt!"

Hur rekryterar vi utan att diskriminera på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning? Och hur gör vi om vill börja använda rekrytering som ett verktyg för att förändra vilka människor och kompetenser som finns i organisationen?

Interfem har tagit fram handboken "Rekrytera rätt!" som riktar sig till ideella organisationer. Interfem vill med handboken ge verktyg och inspiration för att börja använda rekrytering som inte leder till att vissa människor rekryteras medan andra aldrig får möjligheten att visa sin kompetens. Med handboken hoppas Interfem öka medvetenheten och kunskapen om de diskriminerande strukturer som skapar hinder för delaktighet på lika villkor i dagens rekryteringar och samtidigt erbjuda konkreta metoder som motverkar desamma.

Du kan vara styrelseledamot, chef eller facklig representant. Du kan arbeta med rekrytering/personalfrågor eller sitta i valberedningen. Du har intresse, drivkraft och mandat att förändra samt är verksam i en ideell organisation. Om du är intresserad av utbildning ta kontakt med:

Madelen Lundin
madelen.lundin@interfem.se
072-327 87 34

Beställ handboken "Rekrytera rätt!"

Websida bild

 

Tillväxtverket_logga

Kalendarium


Bli medlem i Interfem 2016!
 


 
aisle style