Rekrytera rätt!

Interfem utbildar ideella organisationer

Hur rekryterar vi utan att diskriminera på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning? Och hur gör vi om vill börja använda rekrytering som ett verktyg för att förändra vilka människor och kompetenser som finns i organisationen?

Interfem har tagit fram handboken "Rekrytera rätt!" som riktar sig till ideella organisationer. Interfem vill med handboken ge verktyg och inspiration för att börja använda rekrytering som inte leder till att vissa människor rekryteras medan andra aldrig får möjligheten att visa sin kompetens. Med handboken hoppas Interfem öka medvetenheten och kunskapen om de diskriminerande strukturer som skapar hinder för delaktighet på lika villkor i dagens rekryteringar och samtidigt erbjuda konkreta metoder som motverkar desamma.

Du kan vara styrelseledamot, chef eller facklig representant. Du kan arbeta med rekrytering/personalfrågor eller sitta i valberedningen. Du har intresse, drivkraft och mandat att förändra samt är verksam i en ideell organisation. Om du är intresserad av utbildning ta kontakt med:

Madelen Lundin
madelen.lundin@interfem.se
072-327 87 34

Beställ handboken "Rekrytera rätt!"

Websida bild

 

Tillväxtverket_logga

Kalendarium

 
aisle style