Projekt

Rekrytera rätt

”Rekrytera rätt!” är Interfems egenutvecklade metod som har tagits fram för att hjälpa organisationer och företag att få en rekrytering som hittar den bästa kompetensen utan att diskriminera. Vi tog fram metoden då vi saknade ett icke-diskriminerande perspektiv i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Vi anser att det inte räcker med att använda en kompetensbaserad metod då vi tolkar kompetens olika beroende på kön, könsuttryck, ålder, hudfärg, etnicitet, funktionssätt med mera. Våra föreställningar sätter hinder för att alltid kunna se och bedöma kompetensen utan att diskriminera.

Läs mer om Rekrytera rätt! här!

BlatteQueers i film

BlatteQueers är ett Interfem projekt som riktar sig till transpersoner och lesbiska, bisexuella, queera tjejer/kvinnor som har erfarenheter av rasism. I detta projekt gör vi film om oss! Vi gjort tre kortfilmer om unga hbtq-personer med erfarenheter av rasism.

BlatteQueers i film har skrivit Filmhandboken en bok om film och makt, erfarenheter från målgruppen och grymma filmtips. Med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Filmhandboken har bokrelease 1 december 2016.

BlatteQueers i film är finansierad av MUCF,  Filmbasen och SKL.

Följ projektet på Facebook! och www.blattequeers.se

Min hälsa mina rättigheter

Interfem har tagit fram boken En guide till hälsa- och sjukvård för dig som är ny i Stockholms län om hur hälso- och sjukvården fungerar i Stockholms län för att underlätta för nyanlända att hitta rätt i vården. Mycket av information är hämtad från 1177 Vårdguiden.

Eftersom hälso- och sjukvården är organiserad på liknande sätt i andra landsting kan du använda informationen även om du bor i ett annat län. 
Om du har frågor om hur hälso- och sjukvården fungerar i ditt landsting eller behöver kontaktuppgifter kan du söka på www.1177.se eller ringa 1177.

Nyanlända kvinnor och transpersoner som blir rasifierade har deltagit i fokusgrupper, workshops och intervjuer för att kartlägga vilka behov de har när det gäller information om hälso- och sjukvården och material.

Läs  En guide till hälsa- och sjukvård för dig som är ny i Stockholms län här!