Om Interfem

Interfem - tankesmedja och resurscenter

Interfem bildades 2006 som en tankesmedja och resurscenter för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade* och en plattform för feministisk och antirasistisk förändring.

Interfem är en ideell förening. Vårt ändamål är att öka kunskap och medvetenhet om rasism och sexism. Vi vill samtidigt öka kunskapen om hur förtryck som rasism och sexism interagerar med varandra och andra former av diskriminering och förtryck i samhället.

Du som vill stödja vårt arbete är välkommen att bli medlem i föreningen. Vi uppmuntrar våra medlemmar att delta aktivt i vår verksamhet och i våra projekt. Vi som företräder Interfem är alla rasifierade kvinnor eller rasifierade transpersoner, men vi samarbetar med andra personer och organisationer som bekämpar diskriminering och förtryck. Skicka ett mail om du vill bli aktiv i Interfem till info@interfem.se

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Reducerad avgift (studenter, pensionärer m.fl.) 50 kr. Du som är papperslös betalar 1 kr. Betala till Interfems bankgiro 232-1198. Skriv ditt namn, e-postadress och adress.

*Med rasifierade menar vi personer som som kan bli utsatta för rasism eller negativ särbehandlad på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller språk.

Läs mer om medlemskap...

Kalendarium


Bli medlem i Interfem 2016!
 


 
aisle style