Medlemsaktiviteter

medlemsaktbanner

   Stockholm

 

 

Interfems årsmöte 2018

Datum/tid: lördag 24 mars 2018 13:00-15:00

Plats: Stockholm
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på Interfems hemsida två veckor innan årsmötet. Du kan läsa Interfems stadgar här: http://www.interfem.se/stadgar/
Skicka eventuella motioner till styrelsen@interfem.se senast 10 mars.

Medlemskap
För att delta på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgiften för 2018 två veckor innan mötet, dvs senast 10 mars. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Reducerad avgift är 50 kr. Betala till Interfems bankgiro 232-1198 eller swish# 1236526719

Om du är osäker på om du har betalat medlemsavgiften för 2018 kan du fråga oss: info@interfem.se.

Resor och boende 
Årsmötet hålls i Stockholm. Interfem betalar reseersättning enligt schablon. Ersättning betalas ut efter mötet. Här är några exempel på reseschablon (resor t.o.r.):

Malmö 900 kr
Göteborg 800 kr
Uppsala 200 kr
Norrköping, Linköping, Arboga, Gävle 400 kr
Umeå 1 200 kr

Vi erbjuder även övernattning på vandrarhem för medlemmar som har lång resväg. Vi bjuder på vegansk fika och frukt. Anmäl ditt behov plus eventualla allergier och behov v.g. tillgänglighet til oss i god tid: info@interfem.se

Dags att nominera/kandidera till Interfems styrelse 2018!

Har du kunskap och/eller ett stort intresse av att leda och utveckla föreningar i den ideella sektorn? Är du en självgående person som går igång på att leta reda på och sätta dig in i stora mängder kunskap, samt omvandla den till praktisk handling? Har du tid, energi och vilja att förvalta etablerad verksamhet samt ta den till nya höjder? I sånt fall, sök till Interfems styrelse 2018!

Interfem söker person med kunskap och/eller erfarenhet av arbetsgivarfrågor samt personalrätt inom ideell sektor, detta är en av de viktigaste frågorna i föreingens verksamhetsplan 2018 för att den ska kunna ta steg både frammåt och uppåt.

Interfem söker person/er som har förmåga att fungera som spindeln i nätet och som kan koordinera, delegera samt följa upp i det operativa arbetet.

Interfem söker personer som vill fungera som bryggor mellan befintlig verksamhet och föreningens medlemmar, och öka intresset och engagemang för organisationen.

Föreningen söker även en kassör för bokföring och en övergripande ekonomisk uppsikt.

För mer information samt för att göra en intresseanmälan följ länken:

https://goo.gl/forms/I5hQHGJsnU4u5dlt2

Sista dagen för att nominering är 3 mars 2018.
 

Uppdaterat 2018-02-23