Engagera dig

Bli medlem i Interfem!
Genom medlemskapet stödjer du föreningens mål och syfte och får möjlighet att påverka organisationen. Du får även del av nyhetsbrev och medlemserbjudanden. För tillfället jobbar vi fram en teknisk lösning som kommer möjliggöra för dig att bli medlem via hemsidan. Den kommer inom en kort framtid. Håll ut!

 

Interfems medlemsaktiviteter!
Här kan du som medlem hålla dig uppdaterad kring medlemsaktiviteter och erbjudanden. Du kan följa Interfem lokalt genom de lokala grupperna runt om i Sverige. Vill du engagera dig i Interfem? Kontakta styrelsen@interfem.se.

 

Interfems medlemsgrupper!
Läs om Interfem medlemsgrupper.
Medlemsgrupperna som träffas och gör aktiviteter tillsammans.
Vill du veta mer om Interfems medlemsgrupper, maila
info@interfem.se