Bli medlem

Untitled-17

Bli medlem!

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap i Interfem genom att
betala medlemsavgiften och fylla i formuläret nedan.

Medlemskap per kalenderår kostar
100 kr. för personer med arbete
50 kr. för studenter och pensionärer m.fl.
1 kr. för personer som saknar svensk id-handling och därför är papperslös i Sverige

Betala genom 
Swish 123 652 67 19

BG 232-11 98

Märk "namn & födelsedatum"