Bli medlem i Interfem!

Genom medlemskapet stödjer du föreningens mål och syfte och får möjlighet att påverka organisationen. Du får även del av nyhetsbrev och medlemserbjudanden. Vi håller på att utveckla ett verktyg för att du ska kunna bli medlem på hemsidan. Det kommer inom kort. Håll ut!

Senaste nytt om Interfem!

Här finner du aktuella uppdateringar och kalendarium. Interfem finns också på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad och följa organisationens evenemang! 

Interfems medlemsaktiviteter!

Här kan du som medlem hålla dig uppdaterad kring medlemsaktiviteter och erbjudanden. Du kan följa Interfem lokalt genom de lokala grupperna runt om i Sverige. Du hittar också information om hur du kan engagera dig i Interfem.

Interfems utbildningar!

Interfem erbjuder olika utbildningar för att motverka rasism och sexism på arbetsplatser, skolor och i föreningar. Här kan du läsa mer och beställa en utbildning.

 

Interfems böcker! 

Interfem skriver och producerar böcker, både inom olika projekt och inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Läs mer, ladda ner och beställ böcker här. Du kan även förbeställa kommande böcker.

Interfems projekt!

Läs mer om Interfems olika projekt. Interfems projekt verkar för att stärka och flytta fram positioner för tjejer, kvinnor och transpersoner som utsätts för eller riskerar att utsättas för rasism. Här finns också information om hur du kan engagera dig i projekten.

streck2016

Kontakta oss

info@interfem.se

Interfem
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Interfems personuppgiftspolicy

Medlemsgrupper

Göteborg

Stockholm

Malmö

Interfem i norden

Finland
Norge
Danmark

För kontaktinformation maila info@interfem.se