Har du (be)mött sexism och rasism på din arbetsplats?Inbjudan till Rekrytera rätt!- rekrytering fri från könsdiskriminering

Varmt välkommen till en dag med Interfem!

Att hitta den bästa för arbetet är målet för all rekrytering. Men rekrytering är svårt

och många gånger gallras kompetenta sökanden omedvetet ut för tidigt i processen.

För att hitta rätt kompetens och minska könsdiskrimineringen i rekryteringen gäller

det att arbeta utifrån en likabehandlande, kompetensbaserad process.

Under dagen kommer du att få inspiration och praktiska tips på hur du kan arbeta med en

likabehandlande rekrytering i din organisation. Det kommer även finnas möjlighet att

beställa Interfems handbok "Rekrytera rätt- rekrytering fri från könsdiskriminering". I

handboken finns övningar, exempel och intervjuer som kommer att hjälpa dig och din

organisation på vägen mot en rekrytering fri från könsdiskriminering. Handboken utgår från

ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt.

Vi kommer att genomföra två halvdagskonferenser, en i  Stockholm och  en i Göteborg. Ni

väljer den som passar er! Konferenserna är kostnadsfria, tillgängliga, korta och intensiva.

Datum som gäller är:

 Stockholm - 30 november kl 8.30- 12.00 på ABF i Sundbyberg

 Göteborg- 6 december kl 8.30- 12.00 på Göteborgs rättighetscenter

Anmäl dig senast 16 november (Stockholm) respektive 22 november (Göteborg).  Meddela

om du har några specifika önskemål för att du ska kunna delta. Anmäl dig direkt på denna

länk:  https://www.surveymonkey.com/s/75JFV3X

Varmt välkommen!

Konferensen riktar sig till dig som idag  arbetar med/eller vill arbeta med  rekrytering. De

riktar sig även till dig som vill ha mer kunskap och knyta kontakter med andra personer inom

rekryteringsområdet. Önskar du mer information kontakta projektledare Madelen Lundin på

madelen.lundin@interfem.se.Interfem startar upp i Malmö på Feministiskt Forum 3-4 nov!


03 nov kl. 15.30-16.15. Garaget, Lönngatan 30, Malmö

Interfem finns i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Nu startar vi upp i Malmö! Interfems syfte är att erbjuda metoder som motverkar diskriminering och stärker utrikes födda och andra rasifierade kvinnors och transpersoners förutsättningar att flytta fram sina positioner på arbetsmarknaden och i samhället. Alla som leder och driver Interfems verksamhet är rasifierade kvinnor eller rasifierade tran
spersoner. Under mötet träffar du flera Interfemmare och lär känna olika delar av vår befintliga verksamhet. Varför behövs Interfem i Malmö och vad ska vi göra? Kom och var med och starta upp Interfem i Malmö!


Interfem kommer även att hålla en workshop om Rekrytera rätt!

03 nov kl. 16.30-17.30. Garaget, Lönngatan 30, Malmö

Interfem driver ett projekt om hur ideella organisationer kan få en icke-diskriminerande rekrytering. Kom och var med på en workshop där vi diskuterar och tränar på likabehandlande och icke-diskriminerande rekryteringsmetoder. I projektet "Rekrytera Rätt"! kommer en handbok tas fram i vilken du senare kan ta del av ännu fler metoder.


För mer
information och för programmet ser:
http://malmosfeministiska.wordpress.com/Interfems medlemsträff nu på onsdag!
Onsdag 21 november, kl.18.00- 20.00, Interfems kansli

Lawen Mohtadi pratar om sin nyutkomna bok "Den dag jag blir fri" och Katarina Taikons viktiga antirasistiska arbete.

Meddela gärna till info@interfem.se om du kommer.Interfems medlemsträff nu på onsdag!

Onsdag 21 november, kl.18.00- 20.00, Interfems kansli

Lawen Mohtadi pratar om sin nyutkomna bok "Den dag jag blir fri" och Katarina Taikons viktiga antirasistiska arbete.

Meddela gärna till info@interfem.se om du kommer.Lunchträff

 

 

 

Alla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

Välkomna!Alla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

VälkomAlla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

Välkomna!x

Har du upplevt sexism och rasism på din arbetsplats? Ser du rasism och sexism på din arbetsplats?

Vill du vara med och berätta hur du (be)möter rasism och sexism på din arbetsplats? Interfem samlar nu in berättelser om hur rasism och sexism tar sig uttryck på arbetsplatser för att kunna synliggöra vad som är problemen och komma med lösningar och förebyggande åtgärder.  De insamlade berättelserna kommer användas som underlag och exempel i det utbildningsmaterial som Interfem kommer ta fram under 2013. Utbildningsmaterialet kommer att riktas till fackliga representanter och syftar till att stärka dem i arbetet med att motverka och förebygga rasism och sexism på sina arbetsplatser.

Du kan lämna din(a) berättelser helt anonymt på denna länk:http://www.surveymonkey.com/s/QHXLZQQ

Har du några frågor angående processen eller hur dina berättelser kommer att användas skickar du ett mail till: alejandra.ganem@interfem.se Kom och fira att Interfems handbok "Rekrytera rätt!" är klar!


Interfem bjuder in till aw på Copacabana den 7 juni för att fira att vi har släppt handboken "Rekrytera rätt" För en rekrytering fri från diskriminering".

Varför ska vi använda en kompetensbaserad icke-diskriminerande rekryteringsprocess - och hur kan det gå till? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera under kvällen.

Vi bjuder på tilltugg och dryck. Alla deltagare får dessutom ett ex av handboken!

Vi ses!

Interfem har tillsammans med Latinamerikagrupperna, RFSL samt Naturskyddsföreningen startat ett praktikprogram för rasifierade kvinnor/transpersoner för hösten 2013.

Interfem kommer tillsammans med berörda organisationer att rekrytera och tillsätta 6 stycken praktikanter till 6 stycken olika tjänster. Samarbetet innebär att Interfem tillsammans med organisationerna genomför en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekryteringsprocess. Organisationernas deltagande i projektet baseras på att de anser att det är viktigt att bidra till en minskad strukturell diskriminering för rasifierade kvinnor/transpersoner. Genom att vara en del av Interfems praktikprogram vill organisationerna skapa möjligheter för rasifierade kvinnor/transpersoner att få erfarenhet, knyta kontakter och i slutändan flytta fram sina positioner i arbetslivet. Läs mer vid varje praktiktjänst.

Projektansvarig Naturskyddsföreningen

Webbredaktör Naturskyddsföreningen

Ekonomiassistent RFSL

Projektassistent RFSL

Föreningssamordanre Latinamerikagrupperna

Kampanjansvarig Latinamerikagrupperna

Kurs om strukturell rasism och sexism

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Reducerad avgift (studenter, pensionärer m.fl.) 50 kr, papperslösa 1 kr. Betala till Interfems bankgiro 232-1198.

kalender 2015

 

Utbildningar i rekrytering

Vad är egentligen kompetens? Hur kan vi göra för att få in rätt kompetens utan att låta magkänslan ta över? Hur kan vi börja använda rekrytering som ett verktyg för att uppnå våra likabehandlingsplaner och minska snedrekryteringen på arbetsmarknaden?

Om du har funderat på dessa frågor och vill veta mer hur din organisation kan arbeta med rekrytering erbjuder Interfem en utbildning i den kompetensbaserade och icke-diskriminerande rekryteringsmetoden.

Från april 2014 kommer 12 rekryteringskonsulter från Interfem att utbilda ideella organisationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping i hur de kan arbeta med icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen är kostnadsfri och de organisationer som deltar kommer att få möjlighet att få fördjupad utbildning och handledning vid rekrytering (även detta kostnadsfritt). Beställ Interfems bok "Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering" om du är intresserad av att veta mera om metoden. Boken och utbildningen är kostnadsfria, men vi tar en avgift för porto/administration.

Din hälsa, dina rättigheter

I projektet Din hälsa dina rättigheter kommer nyanlända kvinnor och transpersoner som blir rasifierade ha möjlighet att träffa andra och bygga nätverk. Eftersom nyanlända vet vilka behov de själva har, kommer de att vara delaktiga med at ta fram materialet. De får möjlighet att se sina egna resurser och dela med sig av sina erfarenheter med andra i liknande situation. Vi kommer också att ta fram material för beslutsfattare, sjukvårdpersonal och andra som möter nyanlända kvinnor och transpersoner i sitt arbete.

Om du är en nyanländ kvinna eller transperson och vill engagera dig, hör av dig till projektledaren, Alejandra Ganem. Du kan kontakta Alejandra på svenska, spanska, engelska eller franska alejandra.ganem@interfem.se

Se och agera mot rasism och sexism i facket

Interfem erbjuder fackförbund och fackliga representanter utbildning i att förebygga rasism och sexism på arbetsplatsen. Syftet med utbildningen är att stärka arbetet mot diskriminering. Interfem har nyligen tagit fram en handbok för facket "Se och agera - att förebygga rasism och sexism på arbetsplatsen". Om du arbetar inom facket eller är fackligt aktiv och vill ha boken och utbildning maila info@interfem.se. Boken och utbildningen är kostnadsfria, men vi tar en avgift för porto/administration.

Kalendarium


Årsmöte 2015
lördag 18 april 


 
aisle style