Har du (be)mött sexism och rasism på din arbetsplats?Inbjudan till Rekrytera rätt!- rekrytering fri från könsdiskriminering

Varmt välkommen till en dag med Interfem!

Att hitta den bästa för arbetet är målet för all rekrytering. Men rekrytering är svårt

och många gånger gallras kompetenta sökanden omedvetet ut för tidigt i processen.

För att hitta rätt kompetens och minska könsdiskrimineringen i rekryteringen gäller

det att arbeta utifrån en likabehandlande, kompetensbaserad process.

Under dagen kommer du att få inspiration och praktiska tips på hur du kan arbeta med en

likabehandlande rekrytering i din organisation. Det kommer även finnas möjlighet att

beställa Interfems handbok "Rekrytera rätt- rekrytering fri från könsdiskriminering". I

handboken finns övningar, exempel och intervjuer som kommer att hjälpa dig och din

organisation på vägen mot en rekrytering fri från könsdiskriminering. Handboken utgår från

ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt.

Vi kommer att genomföra två halvdagskonferenser, en i  Stockholm och  en i Göteborg. Ni

väljer den som passar er! Konferenserna är kostnadsfria, tillgängliga, korta och intensiva.

Datum som gäller är:

 Stockholm - 30 november kl 8.30- 12.00 på ABF i Sundbyberg

 Göteborg- 6 december kl 8.30- 12.00 på Göteborgs rättighetscenter

Anmäl dig senast 16 november (Stockholm) respektive 22 november (Göteborg).  Meddela

om du har några specifika önskemål för att du ska kunna delta. Anmäl dig direkt på denna

länk:  https://www.surveymonkey.com/s/75JFV3X

Varmt välkommen!

Konferensen riktar sig till dig som idag  arbetar med/eller vill arbeta med  rekrytering. De

riktar sig även till dig som vill ha mer kunskap och knyta kontakter med andra personer inom

rekryteringsområdet. Önskar du mer information kontakta projektledare Madelen Lundin på

madelen.lundin@interfem.se.Interfem startar upp i Malmö på Feministiskt Forum 3-4 nov!


03 nov kl. 15.30-16.15. Garaget, Lönngatan 30, Malmö

Interfem finns i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Nu startar vi upp i Malmö! Interfems syfte är att erbjuda metoder som motverkar diskriminering och stärker utrikes födda och andra rasifierade kvinnors och transpersoners förutsättningar att flytta fram sina positioner på arbetsmarknaden och i samhället. Alla som leder och driver Interfems verksamhet är rasifierade kvinnor eller rasifierade tran
spersoner. Under mötet träffar du flera Interfemmare och lär känna olika delar av vår befintliga verksamhet. Varför behövs Interfem i Malmö och vad ska vi göra? Kom och var med och starta upp Interfem i Malmö!


Interfem kommer även att hålla en workshop om Rekrytera rätt!

03 nov kl. 16.30-17.30. Garaget, Lönngatan 30, Malmö

Interfem driver ett projekt om hur ideella organisationer kan få en icke-diskriminerande rekrytering. Kom och var med på en workshop där vi diskuterar och tränar på likabehandlande och icke-diskriminerande rekryteringsmetoder. I projektet "Rekrytera Rätt"! kommer en handbok tas fram i vilken du senare kan ta del av ännu fler metoder.


För mer
information och för programmet ser:
http://malmosfeministiska.wordpress.com/Interfems medlemsträff nu på onsdag!
Onsdag 21 november, kl.18.00- 20.00, Interfems kansli

Lawen Mohtadi pratar om sin nyutkomna bok "Den dag jag blir fri" och Katarina Taikons viktiga antirasistiska arbete.

Meddela gärna till info@interfem.se om du kommer.Interfems medlemsträff nu på onsdag!

Onsdag 21 november, kl.18.00- 20.00, Interfems kansli

Lawen Mohtadi pratar om sin nyutkomna bok "Den dag jag blir fri" och Katarina Taikons viktiga antirasistiska arbete.

Meddela gärna till info@interfem.se om du kommer.Lunchträff

 

 

 

Alla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

Välkomna!Alla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

VälkomAlla medlemmar i Interfem kallas härmed till årsmöte. Årsmötet är Interfems högst beslutande organ. Där fattar vi beslut om nästa års verksamhetsplan. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen, 4tr, Sveavägen 41 i Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Tid: söndagen den 14 april kl. 12.00-16.00.

Mötesdagordning bifogas denna kallelse. Övriga årsmöteshandlingar kommer inom kort att skickas ut till alla medlemmar per mail.

Årsmötet inleds kl. 12.00 med en presentation av några av Interfems skolinformatörer från det nyligen avslutade projektet Agera antirasistiskt och empowerment. Det formella årsmötet i enlighet med dagordningen kommer därefter att starta kl. 12.45.

Tänk på att betala in medlemsavgift för 2013 om du ännu inte har gjort det. Ange namn, e-postadress och bostadsort vid inbetalningen.

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet.

 

Välkomna!x

Har du upplevt sexism och rasism på din arbetsplats? Ser du rasism och sexism på din arbetsplats?

Vill du vara med och berätta hur du (be)möter rasism och sexism på din arbetsplats? Interfem samlar nu in berättelser om hur rasism och sexism tar sig uttryck på arbetsplatser för att kunna synliggöra vad som är problemen och komma med lösningar och förebyggande åtgärder.  De insamlade berättelserna kommer användas som underlag och exempel i det utbildningsmaterial som Interfem kommer ta fram under 2013. Utbildningsmaterialet kommer att riktas till fackliga representanter och syftar till att stärka dem i arbetet med att motverka och förebygga rasism och sexism på sina arbetsplatser.

Du kan lämna din(a) berättelser helt anonymt på denna länk:http://www.surveymonkey.com/s/QHXLZQQ

Har du några frågor angående processen eller hur dina berättelser kommer att användas skickar du ett mail till: alejandra.ganem@interfem.se Kom och fira att Interfems handbok "Rekrytera rätt!" är klar!


Interfem bjuder in till aw på Copacabana den 7 juni för att fira att vi har släppt handboken "Rekrytera rätt" För en rekrytering fri från diskriminering".

Varför ska vi använda en kompetensbaserad icke-diskriminerande rekryteringsprocess - och hur kan det gå till? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera under kvällen.

Vi bjuder på tilltugg och dryck. Alla deltagare får dessutom ett ex av handboken!

Vi ses!

Interfem har tillsammans med Latinamerikagrupperna, RFSL samt Naturskyddsföreningen startat ett praktikprogram för rasifierade kvinnor/transpersoner för hösten 2013.

Interfem kommer tillsammans med berörda organisationer att rekrytera och tillsätta 6 stycken praktikanter till 6 stycken olika tjänster. Samarbetet innebär att Interfem tillsammans med organisationerna genomför en icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekryteringsprocess. Organisationernas deltagande i projektet baseras på att de anser att det är viktigt att bidra till en minskad strukturell diskriminering för rasifierade kvinnor/transpersoner. Genom att vara en del av Interfems praktikprogram vill organisationerna skapa möjligheter för rasifierade kvinnor/transpersoner att få erfarenhet, knyta kontakter och i slutändan flytta fram sina positioner i arbetslivet. Läs mer vid varje praktiktjänst.

Projektansvarig Naturskyddsföreningen

Webbredaktör Naturskyddsföreningen

Ekonomiassistent RFSL

Projektassistent RFSL

Föreningssamordanre Latinamerikagrupperna

Kampanjansvarig Latinamerikagrupperna

Kurs om strukturell rasism och sexism

Öppet brev till Nordiskt Forum

Efter noggrant övervägande och i samråd med våra medlemmar har vi bestämd oss för att inte delta i Nordiskt Forum.

Vi har sedan maj 2013 haft en dialog med er från sekretariatet för Nordiskt Forum, och framfört det vi anser vara problematiskt med forumet. Vi tyckte att idén om Nordiskt Forum var bra; att samla hela den feministiska rörlelsen i Norden för att tillsammans diskutera och ta fram förslag till jämställdhetspolitiken i Norden. Vi såg det som väldigt viktigt att vara med och påverka, framför allt att se till att rasifierade kvinnors och transpersoners erfarenheter och perspektiv finns representerade när både problem och förslag till jämställdhetspolitiska åtgärder ska formuleras.

Regeringen har bidragit med 10 miljoner kronor för att skapa ett forum som riktar sig till en bred målgrupp där olika kvinnoorganisationer ingår, med syfte att utveckla ett jämställt samhälle och den Nordiska debatten. Vi hade därför önskat en prioritering av medlen på ett sådant sätt att man möjliggjort ett brett deltagande av individer och organisationer oavsett ekonomiska resurser. Forumets svar på vår kritik av de höga deltagaravgifterna och kostnaderna för att arrangera seminarier har varit att man skapat särskilda arenor där organisationer kan genomföra kortare program gratis. Dock finns det inte någon intention eller plan för att detta program ska påverka eller fungera som underlag för de jämställdhetspolitiska förslag som forumet ska resultera i. Dessutom bereds frågorna av en arbetsgrupp där det verkar saknas en bredd. Om delaktighet från flera grupper efterfrågas borde dessa ha varit med från början. Forumet har ändrats under tiden och vissa saker har blivit mer tillgängliga men förutsättningarna för ett demokratiskt och inkluderande forum saknas fortfarande.  Upplägget för Nordiskt forum speglar en ignorans inför en historia av exkludering och kolonialism där rasifierade kvinnors erfarenheter, behov och önskemål osynliggörs och förminskas. Vi som antirasistisk feministisk organisation som arbetar med att motverka diskriminering och flytta fram positionerna för rasifierade kvinnor och rasifierade transpersoner kan därför inte delta i forumet.

Med vänliga hälsningar,

Interfem

2014-03-28

 

Asylstaffen

Var med och stötta sommarens största antirasistiska manifestation!

Den 8 juni avgår Asylstafetten 2014 från Malmö med kursen mot Almedalen. I år går vi tillsammans med andra människorättsaktivister med målet om att prata och ställa politikerna till svars för den svenska flyktingpolitiken. Fort Europa, Dublinkonventionen, flyktingfängelser, svensk vapenexport, misstänkliggörande och våld mot migranter är några av de allvarliga frågor och brott mot människors liv som kommer tas upp - längs med vägen och på slutdestinationen under Almedalsveckan.

En stor del av Asylstafettens planeringsgrupp består av personer med personliga erfarenheter av flyktingpolitiken i Europa. Vi menar, precis som de aktiva i stafetten, att människor med egen erfarenhet av rasism måste vara drivande i kampen och sätta agendan för hur det antirasistiska motståndet bör formas. Det är inte svårare än så. Allt annat vore att förstärka maktstrukturer som förminskar människor med erfarenheter av flykt till passiva objekt i behov av "hjälp" och bistånd. I det här avseendet har de svenska folkrörelserna, och framför allt antirasistiska rörelserna, något mycket väsentligt att lära sig av Asylstafetten.

Vi i Interfem uppmanar alla våra medlemmar och följare att solidarisera sig med denna styrkemanifestation. Här nedan följer några förslag på vad man kan göra för att stötta Asylstafetten 2014:

  • Gå med i ett par timmar, ett par dagar eller hela sträckan.
  • Erbjuda sovrum för deltagarna på de olika hållplatserna.
  • Sprida information om stafetten bland vänner och familj.
  • Om du är aktiv i någon förening eller organisation kan ni visa ert stöd genom att sprida information om stafetten genom era respektive nätverk.
  • Bjuda deltagarna på mat eller fika längst med vägen.
  • Engagera dig i flyktingrättsrörelsen.
  • Köpa t-shirts längst med vägen eller genom att mejla asylstafetten2013@gmail.com.
  • Sätta in pengar på Asylstafettens bankgiro-konto 364-2261 (Viktigt! Märk ert bidrag med "Asylstafetten")

För att få uppdateringar och se vilka städer som stafetten passerar besök deras hemsida eller eventet på Facebook.

Vi ses längs vägen för en human och antirasistisk flyktingpolitik!

Interfems projekt

Frilansa till företagande

Det ska vara enkelt och odramatiskt att starta eget. Projektet "Frilansa till ett företagande" riktas till kvinnor och transpersoner som vill driva företag på deltid eller heltid. Du som tar - eller vill ta - enstaka korta uppdrag får hjälp att fakturera och deklarera. Du som har företag kan stärka ditt nätverk och utveckla dina kunskaper och kompetenser. Du får tillgång till kostnadsfri rådgivning och kan delta i föreläsningar och nätverksträffar.

Se och agera mot rasism och sexism i facket

Interfem erbjuder fackförbund och fackliga representanter utbildning i att förebygga rasism och sexism på arbetsplatsen. Syftet med utbildningen är att stärka arbetet mot diskriminering. Interfem har nyligen tagit fram en handbok för facket "Se och agera - att förebygga rasism och sexism på arbetsplatsen". Om du arbetar inom facket eller är fackligt aktiv och vill ha boken och utbildning maila info@interfem.se. Boken och utbildningen är kostnadsfria.

Rekrytera rätt

Från april 2014 kommer 12 rekryteringskonsulter från Interfem att utbilda ideella organisationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping i hur de kan arbeta med icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen är kostnadsfri och de organisationer som deltar kommer att få möjlighet att få fördjupad utbildning och handledning vid rekrytering (även detta kostnadsfritt). Beställ Interfems bok "Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering" om du är intresserad av att veta mera om metoden. Boken och utbildningen är kostnadsfria: info@interfem.se.

Bli medlem i Interfem 2014!

Skriv dina uppgifter här om du vill bli medlem>>

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Reducerad avgift är 50 kr, papperslösa betalar 1 kr. Betala till Interfems bankgiro 232-1198. Skriv ditt namn, e-postadress och adress när du betalar.

Kalendarium


Visionsmöte med Interfem Göteborg
onsdag 4 juni 17:30-20:30
Kvinnofolkhögskolan Göteborg, Kryssdäcket 1Kurs i strukturell rasism och sexism - steg 1
onsdag 8 oktober 13:00-17:00
Tegelviksgatan 40, Stockholm


 
aisle style